සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැට හයවන කොටස

 නංගි….. ” හ්ම්ම්ම්ම්ම්. ” නිම් මගේ ඇස්වලට එබිලා බලන් ඉන්නවා. ” මං ඔයාට ආදරේ කරනවා මැණික. ආදරෙයි අහස තරම්. නිම්ගේ

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැට පස් වන කොටස

” මෝඩයා….. ” නිම් මගේ කට වැහුවා. ” මොකක්ලුද මිලී. කට වහගෙන ඉන්නවකෝ. මං ආසාවටනේ යන්නේ. ” කවුද දන්නේ සරුංගල්

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැට හතරවන කොටස

නිම් එක්ක මං බෙන්ච් එකක වාඩි උනා… අඹ අච්චාරුව කන ගමන් නිම් සුපුරුදු විදිහට බලාගෙන හිටියේ අහස දිහා. මං ඉමක්

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැට තුන්වන කොටස

දවස් තුන හතරකට පස්සේ දෝණිගේ ටිකට් කැපුවා…. ඇත්තටම ඒක ලොකූ සැනසීමක් ….. අම්මා දන්නේ මං රට ගියා කියලා. මේ දවස්

වැඩිපුර කියවන්න

මායාවී – විසි හයවන කොටස

” අසිනි සහ අස්විද රණ්ඩු කර නින්දට යනවිට බොහෝ රෑ බෝ වී තිබුනා… තවත් දවසක් උදා වෙද්දි මායා උදෑසනම කලබල

වැඩිපුර කියවන්න