නුඹට මා මතකනම්…

සුදු මැණික… මම marry කරනවා.. හෑ.. 😳 මෝඩයෝ ඉක්මනට මට සාරියක් ඇරන් දෙනෝ ඔය මෝඩයගේ වෙඩිමට අදින්න…😁 උඹ හරි කැමතියි

වැඩිපුර කියවන්න

වැරදුනා තමයි… එත්……….

මචන්…. පට්ට කැල්ලක් බැහැලා තියනවා.. මේ ක්ලාස් එකට  අලුතෙන් මම හිතන්නේ……. තාම උබේ රේඩාර් එකට අහු උනේ නැද්ද? මගේ වයර්

වැඩිපුර කියවන්න

නවතින්න එනවාද ආයෙමත් ආදරෙන් -01

දවල්ට කාලා ඇඳට වැටුණේ ෆෝන් එකත් අතේ තියාගෙන.හීනියට නිදි මතක් දැනුණ.නින්ද යාගෙන ආවා විතරයි….. “නිරූ….” කන ලගින්ම අහුන සද්දෙට ඇස්

වැඩිපුර කියවන්න

නොවැටී දිරි ලැබ

වරුණි…. මොකද ළමයෝ වෙලා තියෙන්නේ.. මම කිවා නේද මට කතා කරන්න එපා කියලා… මට තමුන් එක්ක සම්බන්දයක් තියාගන්න ඕනා කමක්

වැඩිපුර කියවන්න