නාකි මනමාලයා

සැන්ඩි අන්න මැඩම් උඹට කතා කරනවා, මං හිතන්නෙ නාකි මනමාලයා ඇවිත්.. ඔලොක්කුවට හිනාවේගෙන ශානි කිව්ව කතාව අහලා මට ඉහේ මලක්

වැඩිපුර කියවන්න

#අප්පච්චී..

මට පයින් යන්න බෑ බෑ බෑ අනේ මයෙ පුතේ කෝ කෝ එන්න අප්පච්චි පුතාව කරේ තියාගෙන යන්නම්. හා ඒම යං,අප්පච්චි

වැඩිපුර කියවන්න

සිහින කිරිල්ලී

පුතා නැගිටින්න චූටි පුතා නැගිටින්නකො මේ ළමයව සෙනසුරාදට නැගිට්ටව ගන්න තියන අමාරුව….. ම්ම්ම්ම් වෙලාව කීයද අම්මි අනේ උදේම කෑ ගහන්නෙපා

වැඩිපුර කියවන්න

වරදක් වුණාදෝ

දුවා ,චූටී දුවා.. ඇයි අම්මා… අන්න අප්පච්චි කතා කරනවා.. හරි අම්මා මම ලෑස්තිවෙලා ඉවරයි මේ එනවා… අම්මා,අප්පච්චි, එහෙනම් මං යන්නම්

වැඩිපුර කියවන්න

ඔබ දුටු ඒ මුල්දිනේ

රොෂානා වට් හැපන්ඩ් , ඔයාට අමාරුද ? නෝ නෝ මිශූ ඉට්ස් ඕකේ පොඩ්ඩක් ඔලුව කැරකෙනවා වොමිට් උනා උදේ ටිකක් මේක

වැඩිපුර කියවන්න