එක වරක් නුඹට මා එපා නම්….

සජිනි….. අනේ හා කියන්නකෝ…. මොනවද සජිනි…. මම හොද නැද්ද? අනේ කසුන්… තේරුම් ගන්නකො.. තාම ඉතින් අපි ඉගන ගන්න වයසෙනේ.. දැන්ම

වැඩිපුර කියවන්න

සමාවක් නම් නැතේ…

සදෙව්.. ඔයාට බැරිද ඔය දේවල් ඔයාගේ ගෙදර අයට කියන්න. ඔයාලා ඔය හැසිරෙන විදිහට අපිට අපේ නැදෑයෝ ටිකට මුණ දෙන්නත් බැරි

වැඩිපුර කියවන්න

වැරදුනා තමයි… එත්……….

මචන්…. පට්ට කැල්ලක් බැහැලා තියනවා.. මේ ක්ලාස් එකට  අලුතෙන් මම හිතන්නේ……. තාම උබේ රේඩාර් එකට අහු උනේ නැද්ද? මගේ වයර්

වැඩිපුර කියවන්න

නොවැටී දිරි ලැබ

වරුණි…. මොකද ළමයෝ වෙලා තියෙන්නේ.. මම කිවා නේද මට කතා කරන්න එපා කියලා… මට තමුන් එක්ක සම්බන්දයක් තියාගන්න ඕනා කමක්

වැඩිපුර කියවන්න