වැරදුනා තමයි… එත්……….

මචන්…. පට්ට කැල්ලක් බැහැලා තියනවා.. මේ ක්ලාස් එකට  අලුතෙන් මම හිතන්නේ……. තාම උබේ රේඩාර් එකට අහු උනේ නැද්ද? මගේ වයර්

වැඩිපුර කියවන්න

නොවැටී දිරි ලැබ

වරුණි…. මොකද ළමයෝ වෙලා තියෙන්නේ.. මම කිවා නේද මට කතා කරන්න එපා කියලා… මට තමුන් එක්ක සම්බන්දයක් තියාගන්න ඕනා කමක්

වැඩිපුර කියවන්න

නුඹ මගේ… වර්ථමානයයි

නිෂු…. බබා… මොකද කරන්නේ… කාලා එහෙමද ඉන්නේ… තාම කෑවේ නෑ රංග අයියා.. ඇගට ටිකක් හරි මදි වගේ….. ඒ මොකද රත්තරන්

වැඩිපුර කියවන්න