මට ආදරෙයි ද ගෙම්බෝ..

සදෙව්… මට උබත් එක්ක බේරගන්න ලොකු දෙයක් තියනවා… එහෙම කියාගෙන කැන්ටින් එකේ මම ඉදගෙන හිටපු බංකුව උඩ වාඩි උනේ මගේ

වැඩිපුර කියවන්න

අපේ ලෝකේට පුතු ආවා

යාළුවො හදාගන්න , ෆේස්බුක් වල නැති ගොඩක් දේවල් එක්ක ලංකාවේ අපිටම සෙට් වෙන අපේම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියක් එක්ක සෙට්

වැඩිපුර කියවන්න

ඇය මට රැජිනකි..

යාළුවො හදාගන්න , ෆේස්බුක් වල නැති ගොඩක් දේවල් එක්ක ලංකාවේ අපිටම සෙට් වෙන අපේම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියක් එක්ක සෙට්

වැඩිපුර කියවන්න

වැඩ…… වැඩ…. වැඩ විතරයිමද

යාළුවො හදාගන්න , ෆේස්බුක් වල නැති ගොඩක් දේවල් එක්ක ලංකාවේ අපිටම සෙට් වෙන අපේම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවියක් එක්ක සෙට්

වැඩිපුර කියවන්න