මා ඔබේ පුතු බව පවසන් ලොවට රහසින්

අම්මා බඩගිනි මට …බත් නැද්ද .. ආ ..පුතු ඇහැරුනා ද ..ම්ම් .. මේ ඉන්නේ පුතු ඇහැරලා ඉතින් … අපි ආච්චම්මගෙන්

වැඩිපුර කියවන්න

නුඹ නොවේ අසමත් මමයි

 දෝණි අක්කේ ..දෝණි අක්කේ .. මොකද ළමයෝ කෑගහන්නේ ..අක්කා පාඩම් කරනවද කොහෙද .. ආ ..එහෙමද ලොකු අම්මේ .. මොකද නිමා

වැඩිපුර කියවන්න

තීන්දුවක්

තීන්දුවක් (මවකගේ මරණයට සාධාරණයක් ඉටුකළ දියණියකගේ කතාවක්) දෙනුවනි යසිත්මා සමරදිවාකර ජීවිතේ කිසිවෙකුට අතනොපා ගෙන යාමට වෙර දරන සොදුරු යුවතියකි. වැඩි

වැඩිපුර කියවන්න