නාකි මනමාලයා

සැන්ඩි අන්න මැඩම් උඹට කතා කරනවා, මං හිතන්නෙ නාකි මනමාලයා ඇවිත්.. ඔලොක්කුවට හිනාවේගෙන ශානි කිව්ව කතාව අහලා මට ඉහේ මලක්

වැඩිපුර කියවන්න

#අප්පච්චී..

මට පයින් යන්න බෑ බෑ බෑ අනේ මයෙ පුතේ කෝ කෝ එන්න අප්පච්චි පුතාව කරේ තියාගෙන යන්නම්. හා ඒම යං,අප්පච්චි

වැඩිපුර කියවන්න

සමාවක් නම් නැතේ…

සදෙව්.. ඔයාට බැරිද ඔය දේවල් ඔයාගේ ගෙදර අයට කියන්න. ඔයාලා ඔය හැසිරෙන විදිහට අපිට අපේ නැදෑයෝ ටිකට මුණ දෙන්නත් බැරි

වැඩිපුර කියවන්න

නුඹට මා මතකනම්…

සුදු මැණික… මම marry කරනවා.. හෑ.. 😳 මෝඩයෝ ඉක්මනට මට සාරියක් ඇරන් දෙනෝ ඔය මෝඩයගේ වෙඩිමට අදින්න…😁 උඹ හරි කැමතියි

වැඩිපුර කියවන්න

වැරදුනා තමයි… එත්……….

මචන්…. පට්ට කැල්ලක් බැහැලා තියනවා.. මේ ක්ලාස් එකට  අලුතෙන් මම හිතන්නේ……. තාම උබේ රේඩාර් එකට අහු උනේ නැද්ද? මගේ වයර්

වැඩිපුර කියවන්න