ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 36කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-36කොටස “හෙට මන් කැම්පස් යනව.අනිද්ද ඉදල ආයෙ කැම්පස් පටන් ගන්නවලු” “ම්ම්ම් කොහොමද ඔයා යන්නෙ හෙට?” “උදේ පහට තියන ට්‍රේන්

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 35කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-35කොටස මන් මුලින්ම නිරංග ට සින්දුවක් යැව්වට පස්සෙ එයත් පුරුදු උනා මට සින්දුවක් එවන්න.උදේ පාන්දරම නැගිටල ෆෝන් එක බලන්නෙ

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 34 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-34කොටස “Do you angry with me niranga?” (ඔයා මාත් එක්ක තරහද නිරංග?) “No, for what ?” (නෑ මොකටද?) “For

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී – 32 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”-32කොටස “ලයිබ්‍රරි එකට ගියාද බබා ඔයා?” ගෙදර ඇවිත් හවස ශෙහාන් එක්ක කතාකරද්දි එයා අහපු ප්‍රශ්නෙන් මන් එකපාරටම තිගැස්සිලා ගියා.

වැඩිපුර කියවන්න