මං තාම එයාට ආදරෙයි

නිම්සා

ම්ම්ම්…

මේ අහන්න, මට සෙනාලි අමතක කරන්න බෑ. ඒත් මට ඔයාව ඕන.

ඒක මං දන්නවා හිරු.

සෙනාලි මැරි කරන්නේ එයාට ඕන නිසා නෙවෙයි නිම්. එයාගේ අම්මාලා නිසා. එයාට මාව ඕන. අපි එකට හිටියේ.

සෙනාලි ඔයා ළඟට එනවා හිරු..

ඔයා කොහොමද එච්චර විශ්වාසයෙන් කියන්නේ නිම්?

ඔහොම ඉදලා මැරි කරන්න ඉන්න කෙල්ල ඔයාට හොරෙන් කතා කරනවා නම්, ඔයාව හොයාගෙන එනවානම් ඒකි බැන්දා කියලා නවතින්නෑ හිරු. එයාට ඔයාව ඕන වෙනවා.

ඔයාට දුක නැද්ද නිම්..

නෑ හිරුන්‍ය

ඔයා මට ආදරේ නැද්ද ?

ඉතිරිය කියවන්න click කරන්න


ලියපු තවත් කතා

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *