ආදරෙයි ආදරී.

” මෝඩි අයින් වෙනවා, අද ඔෆිෂ් යන්න පරක්කු වෙනවා “

” ඔයා හැමදාම ඔෆීස් යනවානේ ඉතින්. අද මාතෙක්ක ඉන්නකෝ මේම තුරුල් වෙලා “

” අනේ මගේ සුද්දී අද ඉන්න පුළුවන් නම් ඉන්නවා. ඒත් අද මං යන්නම ඕන වස්තුවේ, මාව අතාරින්නකෝ “

” බෑ ඉන්න මහත්තයෝ “

” අනේ මැණික කෝ මට යන්න දෙන්නකෝ “

අතාරිනවා වෙනුවට මගේ බඩ වටෙන් අත දාලා සුද්දී මගේ බඩ උඩින් ඔළුව තියාගත්තා. කොච්චර පරක්කු උනත් කොහොමද මේ පිස්සිව දාලා මං යන්නේ. කෝකටත් මං ෆෝන් එක අරන් අපේ බොස්ට එන්න විදියක් නෑ කියලා මං කීවා. ලොකුවට මොකුත්ම නොකිවාත් මං නැති වෙනවාට බොසා කැමති නෑ. මගේ බඩට මුණ තියාන සුද්දී හොදටම නිදි. කෙල්ල මෙහෙම ඉන්නේ මොනාහරි අමාරුවක් තියෙනවා නම් තමා. නැත්නම් උදේම මාව ඇහැරවලා වැඩට යන්න ලෑස්ති කරන්නෙත් සුද්දිමයි.

ඉතිරිය කියවන්න click කරන්න


ලියපු තවත් කතා

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *