අපි අපේමයි ආදරී

” ඔයා ලස්සනයි ! අහිංසකයි ! “

සදෙව් එහෙම කියද්දි මගේ මූණ ලැජ්ජාවෙන් පිරුණා. තමන් හිතින් ආදරේ කරන කෙනාගෙන් ඔහොම අහන්න කෝයි කෙල්ලද අකමැති. ඒත් සදෙව් දන්නෑ මං එයාට ආදරෙයි කියලා.

” නිශිකා දැන්වත් හැදෙනවා හිමාරා වගේ “

නිශිකා කියන්නේ සදෙව්ගේ ආදරේ, සදෙව් කියන්නේ මගේ ආදරේ. ඒත් නිශිකා දන්නෑ මං සදෙව්ට ආදරෙයි කියලා. නිශිකා කියන්නේ පන්තියේ ලස්සනම ළමයා. හිමාරා කියන්නේ පන්තියේ කැතම අපිලිවෙලම ළමයා.

” දිගට දිගේ යුනිෆෝම් එක ඇදලා පොල් තෙල් නාලා උකුණෝ වහන් එන හිමාරද ඔයාට ලස්සන “

නෝන්ඩියට සදෙව්ගෙන් නිශිකා ඇහුව්වා.

ඉතිරිය කියවන්න click කරන්න


ලියපු තවත් කතා

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *