මට හිතුනාම

මට හිතුනාම නුඹ මගෙ රජ දහන කියා
මම හොයනවා කෝ නුඹගේ ඔටුනු කියා
සියොලග දග පපා හිද ආදරේ කියා
තාමත් හොයනවා කෝ ආදරේ කියා

ආලේ ටිකෙන් ටික වද වී යන ලකුණු දැක
ලියා තබමි රතු ලොකු දිග බ්ලොක් පොතක
බෝසත් පෙමක අම රස වන් මිහිර දැක
කෙතරම් සෙනෙහෙ පෑවත් සෑහීමක් නොමැත

හද පන ගැහෙන රාවය වත් නොඅසාම
දෙන්නට හදනවා හදවත නොරිදාම
හදුනා ගත් කලට ස්නේහය නොවලාම
විදවීමක් ම පමණකි ලොව හැමදාම


ලියපු තවත් කතා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *