මගෙ වෙච්ච හැමදේම

මගෙ වෙච්ච හැමදේම
හිමිකරන් හිටිය නුඹ
පිටවෙද්දි නොකියාම
දරන්නේ මම කෙලෙස..
නුඹ නැතිව හිනැහෙන්න
නොදන්නා නිසා මම
අඩගසා වැලඳ ගමි
කඳුළු දුක අද මෙලෙස..
නුඹත් නැහැ සිතත් නැහැ
අහිමි වී හැමදේම
තනිවෙද්දි තවත් මට
දරාගනු බැහැ සබඳ..
මරණයට පෙම් බදිමි
එපා මට ජීවිතය
නුඹ යද්දි නොකියාම
මියැදෙන්න පතමි අද..

– නෙතුලි

 

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *