සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ හතර කොටස

මං දරු පැට්ටු දෙන්නා එක්ක මාස හයක් සතුටින් කාලේ ගත කරා. චතූ මට කිසිම දෙයක් කිව්වේ නෑ. පුංචි පුංචි වෙනස්කම්

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑ තුන්වෙනි කොටස

ටික වෙලාවකට පස්සේ ඩොක්ටර් ආවා නිම්වයි , බබාවයි බලන්න. නිම් දුක තද කරන් ඉන්න විදිහ මට දරාගන්න බෑ. ” කොහොමද

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑදෙවන කොටස

” අපේ ජීවිත කාලයත් එක්ක ඉස්සරහට ගියා…. නිම්ට දැන් බබා ලැබෙන්න ඔන්න මෙන්න…. චතූ ගොඩක් හොදට නිම්ව බලාගත්තා. දෝණි හැමවෙලේම

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තෑඑක් වන කොටස

” මං යද්දි නිම් කාමරේට වෙලා හොදටම අඩනවා. ජනෙල් කණුවකුත් බදාගෙන. ” නංගි…. මේ අහන්නකෝ… අයියට තරහා ගියේ ඔයා කියපු

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – හැත්තාවන කොටස

දැන් නිම් අම්මා කෙනෙක් වෙන්නයි යන්නේ. මං , චතූ, දෝණි , නිම් අපි ඔක්කොමලා ඉන්නේ එක ගෙදරක. චතූ නිම්ව හොදට

වැඩිපුර කියවන්න