තීර් – 20. කොටස

💞 තීර්….. 💞 20 කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “අත ඇරපිය ප##….” “චටා……ස්……” නෙත්මිගේ කෑගැසිල්ල ඇසුනු තීර්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 19. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “මේ මොකද අතහරිනවා මගෙ අත..” නෙත්මි තරුණයාගේ අත ගසා දමා එම හඩ් එකෙන්

වැඩිපුර කියවන්න

සුපිපි හසරැල් – පලවෙනි කොටස

විජේරාම බහින අය ඉස්සරහට එන්න….විජේරාම විජේරාම….. ” බස් එකේ ශීට් එකට කට කෙල හල හල, බදුල්ලේ ඉදන් එක දිගට සුපිරි

වැඩිපුර කියවන්න

සාගරේ තරම් ආදරේ අරන් – අසු හතර වෙනි කොටස (අවසන් කොටස)

මං ඒ කල්පනාවෙන් ඉද්දිම ස්කූල් එක ඇරියා…. ” දෝණි …. දෝණි එලියට එනවා මං බලාගෙන. චතූලා මාව දැක්කේ නැති උනත්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 18. කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### තාම නෑනේ මේ නපුරු රකුසා…දැන් පැයක් වුනා..බබාට කියන්නත් හිතේනවා සර්ට කෝල් එකක් දීලා

වැඩිපුර කියවන්න