තීර් – 25 කොටස

💞 තීර්….. 💞 25. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “උඹ කොහොමද මෙහෙම දෙයක් කරේ…..අපේ නම්බුව කෑවා…මං මොනවද

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 24 කොටස

තීර්….. 💞 24. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “දැම්ම ෆිටෝන් කරලා බලලා කියනවා…මං සාලෙට වෙලා ඉන්නම්…” තීර්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 23 කොටස

💞 තීර්….. 💞 23. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### තේ කෝප්ප දෙකක් ට්‍රේ එක මත තබා ගෙන

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 22. කොටස

තීර්….. 💞 22. කොටස   නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### මාසයකට පසු….. “අයියේ… මං ඩ්‍රයිව් කරන්නද..?” “එපා මල්ලි

වැඩිපුර කියවන්න

ජීවිතේ අතරමඟ දවසක් – 29

ජීවිතේ අතරමඟ දවසක් – 29 මගේ හිතේ සුරාජ් ගැන තිබුන ගෞරවය කවදාවත් නැති වෙන එකක් නෑ. බීපූ ගෑනියෙක් පිරිමියෙක් ලග

වැඩිපුර කියවන්න